Spoločnosť SAT Straßensanierung GmbH

Cesty vnímame nielen ako dopravné komunikácie, ale aj ako sklady surovín, ktoré využívame cieleným použitím našich zdrojov. Spektrum našich výkonov zahŕňa najmä: frézovanie asfaltu, frézovanie betónu, recykláciu asfaltu za studena. Naše pracovníčky a naši pracovníci Vám radi poradia pri výbere optimálnej technológie pre Váš projekt.