Business Compliance

Etický Business Compliance Systém STRABAG je živý systém manažmentu – neustále sa vyvíja a upravuje v závislosti od meniacich sa rámcových podmienok. Pozostáva z etického kódexu Code of Conduct, smernice správania Business Compliance Management System (BCMS) a Personálnej štruktúry.