Ponuda radnih mjesta

SAT je vodeće poduzeće na području glodanja asfalta i betona, kao i na području tehnika spajanja i tehnika rezanja, te recikliranja i obnove spojeva. Ceste za nas ne predstavljaju samo prometnice, nego i nalazišta sirovina, koje koristimo i recikliramo ciljano koristeći svoje resurse.