Tăiere rosturi

Oferim cele mai bune soluţii pentru tăierea straturilor de beton şi/sau asfalt şi/sau balast stabilizat, realizarea rosturilor de execuţie la casetele de supralărgire pentru drumuri sau realizarea rostului de instalare pentru balizajul pistelor de aeroport.